Презентация портала Жасыл Ел - пресс релиз

Жасыл ел

ОО «Центр Медиации и Миротворчества "Альтернатива" реализует республиканский проект в рамках грантового финансирования НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», целью которого является «Совершенствование деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка автоматической системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел»)

    Целью проекта является создание полного цикла преобразований от системы управления, выработки стратегического видения, постановки процессов, внедрения IT-решений до управления изменениями и достижениями конечного результата.

Территориальный охват проекта: 14 областей,
гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент.

Запуск веб-сервиса состоится 29.11.2019 г.

В рамках реализации проекта предусмотрена диалоговая встреча для представителей государственных органов, взаимодействующих с НПО, членов Общественного Совета города Алматы, учащейся молодежи с целью презентации автоматической системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел», сайта jasyl-el.kz и мобильного приложения.

Диалоговая встреча состоится 25.11.2019 года в 12.30 часов по адресу: г. Алматы, ул. Курмангазы, д. 107 (угол ул. Байтурсынова), аудитория 607  в здании Евразийской Юридической Академии имени Д.А.Кунаева.
       
В этой связи, приглашаем заинтересованных лиц принять участие в диалоговой встрече и просим дать свое подтверждение по следующим координатам:  alternativa_mediation@mail.ru, jasylel@mail.ru   или по телефону 8(727) 293-09-47, 292-42-74.
                                                                            

БАСПАСӨЗ-РЕЛИЗ

"Альтернатива" медиация және Бітімгершілік Орталығы " ҚБ "Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы" КЕАҚ гранттық қаржыландыру шеңберінде республикалық жобаны іске асырады.»)

    Жобаның мақсаты басқару жүйесінен қайта құрулардың толық циклін құру, стратегиялық көзқарас жасау, процестерді қою, соңғы нәтиженің жетістіктері мен өзгерістерін басқаруға дейін IT-шешімдерді енгізу болып табылады.

Жобаның аумақтық Қамтылуы: 14 облыс,
Нұр-сұлтан, Алматы және Шымкент қалалары.

Веб-сервисті іске қосу 29.11.2019 ж. өтеді.

Жобаны жүзеге асыру аясында ҮЕҰ-мен өзара іс-қимыл жасайтын мемлекеттік органдардың өкілдері, Алматы қаласы Қоғамдық Кеңесінің мүшелері, оқушы жастар үшін "Жасыл ел" МТҰ-да жастарды жұмысқа орналастыру процесін басқарудың автоматты жүйесін, сайтты таныстыру мақсатында диалогтық кездесу қарастырылған. jasyl-el.kz және мобильді қосымша.

Диалогтық кездесу 25.11.2019 жылы сағат 12.30-да мына мекен-жайда: Алматы қ., Құрманғазы к-сі, 107 үй (Байтұрсынов к-сі қиылысы), д. А. Қонаев атындағы Еуразиялық Заң Академиясының ғимаратында 607 аудитория өтеді.
       
Осыған байланысты, мүдделі тұлғаларды диалогтық кездесуге қатысуға шақырамыз және келесі координаттар бойынша өз растауын беруді сұраймыз: alternativa_mediation@mail.ru , jasylel@mail.ru  немесе 8(727) 293-09-47, 292-42-74 телефоны арқылы.

 

ОО «Центр Медиации и Миротворчества "Альтернатива" реализует республиканский проект в рамках грантового финансирования НАО «Центр поддержки гражданских инициатив», целью которого является «Совершенствование деятельности молодежных трудовых отрядов» («Разработка автоматической системы управления процессом трудоустройства молодежи в МТО «Жасыл ел»)

 
"Альтернатива" Центр Медиации и Миротворчества " ҚБ «Азаматтық бастамаларды қолдау орталығы» КЕАҚ-ның гранттық қаржыландыру аясында республикалық жобаны жүзеге асырады, оның мақсаты «Жастар еңбек топтарының қызметін жетілдіру »(« Жасыл Ел »МКҰ-да жастарды жұмысқа орналастыру процесін басқарудың автоматтандырылған жүйесін құру).